غریب عاشق

کسی می گفت:اول به جیبت نگاه کن بعد عاشق شو

 

کسی می گفت:اول به خودت نگاه کن بعد عاشق شو

 

کسی می گفت:اول به دلت نگاه کن بعد عاشق شو

اما من اول به تو نگاه کردم بعد عاشق شدم

 

**************************************

 

غریبی این نیست

 

که از شهر کسی که دوستش داری دور باشی

 

غریبی این است

 

که کسی را که دوستش داری ،دوستت نداشته باشد

/ 1 نظر / 19 بازدید
darya

پسر وقتی جديد ننويسی من آخه بايد چه پيامی بزارم؟