امروز عید است هرچه می خواهم از تنهایی ننویسم نمی شود انگار روز های عید دل آدم تنگ تر از همیشه است انگار لحظه ها بوی دیگری دارد انگار منتظر کسی است امروز عید است هرچه می خواهم از تو ننویسم نمی شود انگار روزهای عید دل من برای تو از همیشه تنگتر است امروز عید است من ازتو عیدی می خواهم وبه تو عیدی می دهم دلت را دلم را  

/ 1 نظر / 8 بازدید
darya

راست ميگی.منم روزايعيد دلم حسابی ميگيره.فکر ميکردم اين حس رو فقط من دارم............پايدار باشی