ای کاش برای همیشه چیزی که بوی مرا دارد پیش تو می ماند

 

           تا به بهانه ی آن جرأت عرض یک سلام را پیدا کنم

 

دلم رو عشق تو یکسر دوونده

 

ز بام هر چه آسایش پرونده

 

سراغ قلب خود می گیرم از تو

 

 

چطوره،حال داره،زنده مونده؟؟

/ 1 نظر / 11 بازدید
دریا

نام مرا از باد بپرسید /وقتی مرده ای با پای پوشتان/راه می رود..................پایدار باشی