آواز قوي سپيد

 
غریبه
نویسنده : قو سپيد - ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳
 

ای کاش تو هم غریب بودی تا چشمان مرا بارانی تر احساس می کردی

ای کاش تو هم غریب بودی تا لحظه های مرا فصل به فصل مرور می کردی

ای کاش تو هم غریب بودی تا کاشی قلبت جای تکه های دل من نقش می بست

ای کاش تو هم غریب بودی تا آشنا تر با تو درد دل می کردم

ای کاش تو هم غریب بودی تا من غریب نبودم

غریبه با غریبه آشنا بود           اگر چه مثل من از تو جدا بود