آواز قوي سپيد

 
خوشم
نویسنده : قو سپيد - ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳
 

تو دريای منی

تو رويای منی

تو ئه وروی منی

تو سبه ينه ی منی

وه کو خو شم ده وه ی